• برگزاري بيست و دومين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي مورخ95/10/27 روز دوشنبه درسالن همايشهاي رازي
  به گزارش روابط عمومي معاونت تحقيقات و فناوري، بيست و دومين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي مورخ95/10/27 روز دوشنبه درسالن همايشهاي رازي برگزار گرديد.

 • چاپ آثار علمی
  به گزارش روابط عمومي معاونت تحقيقات و فناوري، شیوه‌نامه پذیرش و نشر کتاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال 1395 تصویب گردید.

 • بازدید ریاست دانشگاه از پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه
  روابط عمومی معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر حاجی میراسماعیل رییس دانشگاه روز دوشنبه 29 آذر ماه از مراحل تکمیلی و پیشرفت ساخت آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه بازدید بعمل آورد.

 • رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی معاونت تحقیقات و فناوری
  رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی معاونت تحقیقات و فناوری

 • شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/8/94 خود با تاسیس پارک علم و فناوری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت نمود.
  براساس نامه 48934/و مورخ 12/3/95 دکتر محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/8/94 خود با توجه به برنامه کاری ارائه شده ، با تاسیس پارک وعلم و فناوری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران مشروط بر انجام برخی از موارد اشاره شده در نامه موافقت اصولی به عمل آورد. متن نامه :