• برگزاري جلسه اخلاق در پژوهش مورخ 95/12/1 روز يكشنبه
  به گزارش روابط عمومي معاونت تحقيقات و فناوري،جلسه اخلاق در پژوهش مورخ 95/12/1 روز يكشنبه با حضور دكتر موسوي معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه برگزار گرديد.

 • رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی معاونت تحقیقات و فناوری
  رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی معاونت تحقیقات و فناوری

 • شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/8/94 خود با تاسیس پارک علم و فناوری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت نمود.
  براساس نامه 48934/و مورخ 12/3/95 دکتر محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/8/94 خود با توجه به برنامه کاری ارائه شده ، با تاسیس پارک وعلم و فناوری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران مشروط بر انجام برخی از موارد اشاره شده در نامه موافقت اصولی به عمل آورد. متن نامه :

 • 03
  03

 • 04
  04