دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

حضور فعال مرکز تحقیقاتی علوم اعصاب دانشگاه در سیزدهمین کنگره ی آناتومی ایران

سیزدهمین کنگره ی آناتومی کشور در تاریخ های ۲۵، ۲۶ و ۲۷ ام مهر ماه در شهر همدان برگزار گردید ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

اولین همایش اجتماعی آلزایمر برگزار شد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

اطلاعیه : کارگاه مدیریت پروژه

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

اطلاعیه : کارگاه توانمند سازی جهت اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

اطلاعیه : کارگاه توانمند سازی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه طب ایرانی

..

ادامه...