• برگزاري جلسه HSR مورخ 95/11/4
  به گزارش روابط عمومي معاونت تحقيقات و فناوري، جلسه HSR با حضور دكتر موسوي معاونت محترم تحقيقات و فناوري در مورخ 95/11/4 روز دوشنبه برگزار گرديد.

 • بازديد دكتر ملك زاده معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت از آزمايشگاه كوهورت
  به گزارش روابط عمومي معاونت تحقيقات و فناوري، دكتر ملك زاده معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و هيئت همراه ضمن بازديد از آزمايشگاه كوهورت، در جلسه اي كه آقاي دكتر متوليان مسئول آزمايشگاه كوهورت گزارشي ارائه دادندحضور داشتند.

 • برگزاري اولين سمپوزيوم سلولهاي بنيادي سرطان مورخ 95/11/14
  به گزارش روابط عمومي معاونت تحقيقات و فناوري، اولين سمپوزيوم سلولهاي بنيادي سرطان مورخ 95/11/14 در سالن همايشهاي بين المللي رازي داراي امتياز بازآموزي برگزار مي گردد.

 • رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی معاونت تحقیقات و فناوری
  رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی معاونت تحقیقات و فناوری

 • شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/8/94 خود با تاسیس پارک علم و فناوری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت نمود.
  براساس نامه 48934/و مورخ 12/3/95 دکتر محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/8/94 خود با توجه به برنامه کاری ارائه شده ، با تاسیس پارک وعلم و فناوری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران مشروط بر انجام برخی از موارد اشاره شده در نامه موافقت اصولی به عمل آورد. متن نامه :