پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸

آغاز دومین دوره آموزشی MBA در دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸

چهل و سومین جلسه شورای انتشارات دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه توسط معاون دانشجویی و فرهنگی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

بیست و پنجمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

تمدید مهلت ارسال رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ‎

..

ادامه...