دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

دقایقی روی ویلچر به مناسبت هفته جهانی افراد دارای معلولیت

دقایقی روی ویلچر به مناسبت هفته جهانی افراد دارای معلولیت ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

ولادت پر برکت رحمه للعالمین رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) و ولادت با برکت بنیان گذار مذهب تشیع امام جعفر صادق (ع) بر همه مسلمانان و حق جویان عالم

ولادت پر برکت رحمه للعالمین رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) و ولادت با برکت بنیان گذار مذهب تشیع امام جعفر صادق (ع) بر همه مسلمانان و حق جویان عالم مبارک ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

برگزاری شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری

برگزاری شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

برگزاری اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت سال 97 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری اولین همایش ملی سامانه های شبیه ساز در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت سال 97 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

برگزاری سومین سمپوزیوم ژنتیک وسلول های بنیادی در تاریخ 6 دیماه در پژوهشگاه ملی ژنتیک وزیست فناوری

برگزاری سومین سمپوزیوم ژنتیک وسلول های بنیادی در تاریخ 6 دی ماه در پژوهشگاه ملی ژنتیک وزیست فناوری ..

ادامه...