دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

سمینار نوآوری و کارآفرینی در جهان و ایران

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

اطلاعیه : کارگاه آموزشی Clinical Key

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

اطلاعیه : کارگاه آموزشی Scopus, Science Direct, Mendeley

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

مختصری از برنامه‌های هفته پژوهش دانشگاه ایران

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

نشست صندوق سلامت پژوهش و فناوری تهران با دفتر ارتباط با صنعت

..

ادامه...