دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اساس نامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

اساس نامه آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشکی ایران

IUMS Core Facility Laboratory

 ماده 1: اهداف

ارائه خدمات و افزايش بهره وري در زمينة تأمين نيازهاي پژوهشي و ارائه خدمات پژوهشي و دستگاهي در سطح تخصصي در دانشگاه ، آزمايشگاه و ساير دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکي همجوار .
-
تقويت و توسعه رويکرد شبکه‌اي در زمينه فعاليت‌هاي آزمايشگاهي مرتبط با تحقيقات .
استفاده بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي.

 

 ماده2: ارکان آزمايشگاه جامع تحقيقات

- شوراي راهبردي آزمايشگاه
-
شوراي علمي و فني آزمايشگاه

 

 ماده3: اعضاي شوراي راهبردي آزمايشگاه

 - رئيس دانشگاه
-
معاون پژوهشي دانشگاه
-رئی


دفعات مشاهده: 334 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر