دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
دکتر مرتضی ناصربخت
سمت : مدیریت هماهنگی مراکز تحقیقاتی
ایمیل : naserbakht.miums.ac.ir

 

دکتر محمد علی سنجری
سمت : مدیریت توسعه و فن آوری سلامت
ایمیل : sanjarimaiums.ac.ir

 

دکتر لیلا نعمتی انارکی
سمت : مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
ایمیل : nematianaraki.liums.ac.ir

 

دکتر سمیده خوئی
سمت : مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات
ایمیل : khoei.siums.ac.ir

 

مهندس محمد حسین کفایی مهر
سمت : سرپرست مدیریت امور عمومی معاونت تحقیقات و فن آوری
ایمیل : kafaee.miums.ac.ir

 

دکتر مهدی مهدی زاده
سمت : ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات
ایمیل : mehdizadeh.miums.ac.ir

 
 
دکتر کوثر باقر زاده
سمت : رئیس گروه ارزیابی تحقیقات و ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
ایمیل : bagherzadeh.kiums.ac.ir

 

دکتر سید عباس متولیان
سمت : مشاور معاون تحقیقات و فن آوری
ایمیل : motevalian.aiums.ac.ir

 

دکتر امید پورنیک
سمت : رئیس گروه توسعه زیر ساخت های فن آوری
ایمیل : pournik.oiums.ac.ir

 

دکتر کبری طاهر منش
سمت : رئیس گروه ارتباط با صنعت
ایمیل : tahermanesh.kiums.ac.ir

 

دکتر فریبا کریم زاده
سمت : رئیس گروه نوآوری و مالکیت فکری
ایمیل : karimzade.fiums.ac.ir

 

دکتر پروانه رحیمی مقدم
سمت : رئیس گروه تجاری سازی و انتقال فن آوری دانش
ایمیل : rahimi.piums.ac.ir

 

زهرا فرجی
سمت : رئیس گروه علم سنجی و پایش
ایمیل : faraji.ziums.ac.ir

 

سمیه تمجید
سمت : رئیس گروه خدمات اطلاع رسانی پزشکی
ایمیل : tamjid.siums.ac.ir

 

دکتر لیلا قالیچی
سمت : رئیس گروه آموزش در پژوهش
ایمیل : ghalichi.liums.ac.ir

 

دکتر آرش طهرانی بنی هاشمی
سمت : سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
ایمیل : tehrani.aiums.ac.ir

 

دکتر فریناز نصیر نژاد
سمت : رئیس مرکز مطالعات تجربی
ایمیل : nasirinezhad.fiums.ac.ir

 


دفعات مشاهده: 6103 بار   |   دفعات چاپ: 679 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر