دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 
مدیریت امور عمومی
 
اهداف مدیریت امور عمومی
برنامه ریزی و اجرای کلیه امور اداری، مالی، پرسنلی، و پشتیبانی در چارچوب سیاستها و قوانین مصوب
 
سازماندهی فعالیتها، تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارمندان تحت سرپرستی
 
بودجه ریزی عملیاتی در معاونت مربوطه
 
هدفمند کردن تخصیص اعتبارات
 
بهره برداری از ظرفیتهای بالقوه معاونت
 
برنامه ریزی و بهبود هماهنگی بین واحدها و فرآیندهای مختلف در راستای بهبود مستمر امور جاری
 
افزایش سرعت انجام امور پشتیبانی
مکانیزاسیون/اتوماسیون
 
ارتقاء و بهبود هماهنگی و نظارت بر کارکردها و حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه
 
برنامه ریزی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت خدمات اداری، مالی و پشتیبانی
 
ارتقاء بهره وری منابع، نیروی انسانی، مالی و سرمایه
کاهش هزینه های غیر ضروری معاونت
 
ارتقاء اثر بخشی هزینه ها
 
ارتقاء‌شاخص های مالی و منابع انسانی
 
تامین بهینه و بهبود امکانات مورد نیاز واحد های تابعه
 
افزایش رضایتمندی و تامین رفاه کارمندان
 
بهبود نگهداشت وسایل و تجهیزات
 

دفعات مشاهده: 945 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر