معاونت تحقیقات و فناوری- [اخبار پایگاه]
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان_آنالیز آماری مقدماتی برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان_آنالیز آماری مقدماتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | 
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان_آنالیز آماری مقدماتی در روز دوشنبه مورخ 96/6/13 برگزار می گردد.

 
برگزاری دوره آموزشی حضوری توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
(در قالب آموزش ضمن خدمت کارکنان)
 
نحوه ثبت نام زمان مکان تعداد ساعات
آموزشی
گروه هدف نام مدرس نام دوره آموزشی
از طریق سیستم جام فردی ساعت 12-9
 مورخ 13/6/96
طبقه چهارم کتابخانه مرکزی دانشگاه 5
ساعت
رسته بهداشتی درمانی
رسته آموزشی فرهنگی
آقای دکتر مسعودصالحی آنالیز آماری (مقدماتی)
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.32539.54254.fa
برگشت به اصل مطلب