معاونت تحقیقات و فناوری- [اخبار پایگاه]
برگزاری چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات برگزاری چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری، چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ19 الی 20 آذر ماه سال 1396 به همراه جشنواره تقدیر از خیرین سلامت و پیشگامان ساخت بیمارستان در مرکز همایشهای بین المللی رازی با وب سایت اختصاصی www.hospitalbuild.ir با پوستر و محور های پیوست دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصین مدیران و کارشناسان برگزار می گردد.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.32539.54557.fa
برگشت به اصل مطلب