معاونت تحقیقات و فناوری- [اخبار پایگاه]
دعوت از آقای دکتر افتخار اردبیلی هیئت علمی محترم دانشکده پزشکی از کشور کانادا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۷ | 
دعوت از آقای دکتر افتخار اردبیلی هیئت علمی محترم دانشکده پزشکی از کشور کانادا جهت راه اندازی مجدد مجموعه ویرایش شده بعنوان بحث های انتقادی جاری در زمینه مطالعات  Transsexual
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.32539.62193.fa
برگشت به اصل مطلب