معاونت تحقیقات و فناوری- مدیریت امور عمومی
مدیریت امور عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

    تلفن تماس : 86702503

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ایران - ستاد مرکزی - طبقه 5

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحقیقات و فناوری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=22.3348.40166.fa
برگشت به اصل مطلب