اهداف استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری:

 

 • راه‌اندازی، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری بهینه از زیرساخت‌های پژوهش و فناوری دانشگاه و تسهیل فرایندهای آن با رویکرد دانشگاه نسل نو
 • ارتقای جایگاه فناوری و توسعه تحقیقات بین‌رشته‌ای، متناسب با اولویت‌های حوزه سلامت و با رویکرد خلق ثروت
 • تلاش در راستای بین‌المللی سازی پژوهش با گسترش و تقویت روابط و تعاملات علمی، آموزشی و پژوهشی با مراکز رشد و نوآوری، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ملی و بین‌المللی
 • افزایش جذب منابع مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تقویت و گسترش فعالیت‌های ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی فناوری‌ها، محصولات و خدمات کاربردی سلامت محور

 

استراتژیهای معاونت تحقیقات و فناوری:

 

 • توسعه و جذب منابع مالی ملی و بین‌المللی (گرنت)
 • جذب و ایجاد تمایل در مؤسسات خارج دانشگاه جهت سرمایه‌گذاری در تولید و تجاری‌سازی علم
 • تقویت ارتباطات و جذب نهادهای ملی و بین المللی در راستای تولید و تجاری سازی علم و فنآوری
 • توسعه پژوهش‌های دانشجویی
 • حمایت از فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق گسترش پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با واحدهای تولیدی و صنعتی
 • توسعه ارتباط با صنعت، کارآفرینی و تجاری‌سازی محصولات و خدمات
 • راه‌اندازی، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های تولید پژوهش‌های محصول محور با رویکرد نسل سوم
 • جهت‌دهی پژوهش‌های کاربردی در راستای تولید خلق ثروت
 • استقرار نظام ترجمان و انتقال دانش و فن‌آوری مبتنی بر آینده‌پژوهی
 • اصلاح و تقویت ساختار و زیرساخت‌های مدیریت داده‌ای و اطلاعاتی دانشگاه و بهبود دسترسی و ترغیب پژوهشگران در به‌کارگیری منابع اطلاعاتی معتبر علمی
 • استقرار نظام مالکیت فکری و معنوی به‌منظور صیانت از افکار و اندیشه‌های نوین
 • توسعه، تقویت و افزایش کارایی مراکز تحقیقاتی و فن‌آور محور
 • نهادینه کردن پژوهش محوری و تصمیم‌گیری مبتنی بر پژوهش در نظام ارائه خدمات با رویکرد حل مشکل
 • ایجاد و تقویت شبکه حمایت‌طلبی از فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نخبگان، پژوهشگران، نوآوران
 • شناسایی نیازها و اولویت ها و حرکت در راستای توسعه مرزهای دانش
Template settings