دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

موفقیت فناوران دانشگاه در تولید محصولات بیولوژی مولکولی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

برگزاری فراخوان دوره فلوشیپ سنجش و ارزیابی در علوم پزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

شورایعالی مرکز تحقیقات ریزفناوری در پزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

شورایعالی مرکز تحقیقات طب کار

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

شورایعالی مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

امکانات رفاهی دانشگاه قزوین جهت اعضاء هیئت علمی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

امکانات رفاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت اعضاء هیات علمی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

مصاحبه با آقای دکتر مهدی کریمی عضو هیات علمی پژوهشگر برگزیده سال ۹۸

..

ادامه...