آخرین اخبار
آرشیو
موافقت قطعی تاسیس مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو صادر شد
1401/05/19
موافقت قطعی تاسیس مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو صادر شد
موافقت قطعی تاسیس مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو در دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر شد.
جلسه شورای فناوری دانشگاه
1401/05/10
جلسه شورای فناوری دانشگاه
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: جلسه شورای فناوری دانشگاه در تاریخ 22/04/1401 با حضور دکتر حسین کیوانی معاون تحقیقات و فناوری، دکتر افشین وهاب زاده سرپرست مرکز رشد و فناوری و دیگر اعضای محترم شورای فناوری دانشگاه در سالن شورا برگزار شد.
برگزاری اولین کارگاه آموزشی وب سایت مراکز تحقیقاتی
1401/04/22
برگزاری اولین کارگاه آموزشی وب سایت مراکز تحقیقاتی
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: اولین کارگاه آموزشی وب سایت مراکز تحقیقاتی 31 خرداد 1401 در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه با حضور نماینده سایت ها برگزار شد.
اطلاعیه ها
آرشیو
کمیته تحقیقات دانشجویی
پژوهشیار
کارگروه اخلاق در پژوهش
تنظیمات قالب