• 1402/12/21 - 10:17
  • - تعداد بازدید: 152
  • - تعداد بازدید کنندگان: 149
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

آگهی فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران- زمستان 1402

مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور تأمین نیروهای موردنیازخود، اقدام به برگزاری فراخوان برای جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت (ضریب k تعهداتی) مطابق با آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی نموده است. متقاضیان واجد شرایط زیر می توانند رزومه خود را در قالب فرم پیوست حداکثر تا تاریخ 1402/12/10 به پست الکترونیک زیر ارسال نمایند.

329990.mp3 آگهی فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران- زمستان 1402

مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور تأمین نیروهای موردنیازخود، اقدام به برگزاری فراخوان برای جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت (ضریب k تعهداتی) مطابق با آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی نموده است. متقاضیان واجد شرایط زیر می توانند رزومه خود را در قالب فرم پیوست حداکثر تا تاریخ 1402/12/24 به پست الکترونیک زیر ارسال نمایند.


شماره تماس مرکز تحقیقات 86703211 سرکار خانم میرشریفی

آدرس پست الکترونیک: f.mirsharifi65@gmail.com and oprc@iums.ac.ir  

 

 رشته مورد نیاز مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان برای فراخوان جهت جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت

ردیف

مقطع

رشته تحصیلی

تعداد ظرفیت

زن /مرد

آموزشی /پژوهشی

توضیحات

1   

دکتری تخصصی

پزشکی مولکولی

1

زن/ مرد

پژوهشی

 

 

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,[ اخبار معاونت ]
  • کد خبر : 329990
:
کلیدواژه ها
سروش دهقان
خبرنگار

سروش دهقان

Template settings