• 1401/12/07 - 09:56
  • - تعداد بازدید: 60
  • - تعداد بازدید کنندگان: 49
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

برگزاری رویداد چهار روزه مدرسه زمستانه نانو در علوم پایه (روز دوم)

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: دومین روز دوره با عنوان " بررسی اثرات نانوذرات بر ویروس ها " روز یکشنبه مورخ 7 اسفند ماه 1401 از ساعت 8 صبح الی 12 در مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهای عفونی دانشگاه ایران با تدریس دکتر احمد توکلی برگزار گردید.

12080.mp3 برگزاری رویداد چهار روزه مدرسه زمستانه نانو در علوم پایه (روز دوم)

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: دومین روز دوره با عنوان " بررسی اثرات نانوذرات بر ویروس ها " روز یکشنبه مورخ 7 اسفند ماه 1401 از ساعت 8 صبح الی 12 در مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهای عفونی دانشگاه ایران با تدریس دکتر احمد توکلی برگزار گردید.

دراین دوره که در سه بخش عملی  با عناوین (تهیه سلول، تهیه ویروس و آلوده کردن سلولها با ویروس، بررسی خواص ضد ویروس نانو  ذرات در کشت سلول) در آزمایشگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهای عفونی دانشگاه برگزار گردید، شرکت کنندگان با حضور در محیط آزمایشگاه و به صورت عملی موارد فوق را آموزش و اجرا نمودند.

  • Newsgroup : گروه های محتوا
  • News code : 12080
کپی لینک کوتاه:
key words
سروش دهقان
خبرنگار

سروش دهقان

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings