• 1401/12/23 - 12:20
  • - تعداد بازدید: 48
  • - تعداد بازدید کنندگان: 39
  • Study time: 1 دقیقه
جلسه تقسیم کار ملی زیست فناوری

تعامل در راستای ارتباط موثرصنعت و دانشگاه در حوزه زیست فناوری

در ابتا دکتر موسوی زاده عضو عضو ستاد زیست ناوری ریاست جمهوری توضیحاتی در مورد فعالیت های زیست فناوری و طرح تقسیم کار ملی ارائه دادندو سه مورد ماموریت ابلاغ شده به دانشگاه را که به شرح زیر میباشد در ابتدای جلسه عنوان شد.

12618.mp3 تعامل در راستای ارتباط موثرصنعت و دانشگاه در حوزه زیست فناوری

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: جلسه با حضور دکتر حسین کیوانی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر فرهاد بارانی سرپرست گروه ارتباط با صنعت، دکتر افشین وهاب زاده سرپرست مرکز رشد و نوآوری دانشگاه، مهندس محمدحسین کفائی مهر سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه، دکتر براتی عضو هیئت علمی و نماینده دانشگاه در ستاد زیست فناوری و دیگر اعضائ حاضر در جلسه در دفتر معاون تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در ابتدا توضیحاتی در مورد فعالیت های زیست فناوری، طرح تقسیم کار ملی و سه مورد ماموریت ابلاغ شده به دانشگاه را که به شرح ذیل میباشد توسط دکتر موسوی زاده عضو ستاد زیست فناوری ریاست جمهوری در ابتدای جلسه عنوان شد.

*روش های تشخیص مولکولی بر پایه بستر تکثیر اسیدهای نوکلئیک (NAAT) و اندازه گیری جریان جانبی (Assay lateral flow) و تصویربرداری مولکولی

*دست ورزی سلولی به منظور کاربرد در درمان بیماریها و ساخت حیوانات مدل

*ایجاد بیوبانک شامل بانک نمونه های زیستی از بیماران و میکروبیوم انسانی 

در ادامه دکتر براتی گزارشی از فعالیت های اعضائ هیئت علمی در محور های ماموریتی ابلاغ شده از جمله :

*طرح های تجاری سازی 

*طرح های پژوهشی خارج از دانشگاهی

*دستاوردهای فناورانه 

*ایجاد شرکتهای دانش بنیان توسط اعضائ هیئت علمی 

*جذب سرمایه گذاری 

ارائه کرد.

در پایان مهندس سارنجی کارگزار ستاد زیست فناوری اشاره به طرح های تشویقی، مقالات، اعطای گرنت به اعضائ هیئت علمی، ایجاد فرصت های مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان و دوره های پسا دکترا داشتند که در این تعامل و همکاری مورد بهره برداری دانشگاه خواهد رسید.

 

  • Newsgroup : گروه های محتوا
  • News code : 12618
کپی لینک کوتاه:
key words
سروش دهقان
خبرنگار

سروش دهقان

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings