• 1401/12/03 - 10:28
  • - تعداد بازدید: 101
  • - تعداد بازدید کنندگان: 84
  • Study time: 1 دقیقه

جلسه هم اندیشی عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با مراکز تحقیقاتی

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری: جلسه هم اندیشی عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با مراکز تحقیقاتی، با حضور دکتر حسین کیوانی معاون تحقیقات و فناوری و مدیران آن حوزه و روئسای مراکز تحقیقاتی به همراه معاونین پژوهشی مراکز تحقیقات روز سه شنبه مورخ 02/12/1401 از ساعت 10 الی 13 در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

11869.mp3 جلسه هم اندیشی عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با مراکز تحقیقاتی

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری: جلسه هم اندیشی عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با مراکز تحقیقاتی، با حضور دکتر حسین کیوانی معاون تحقیقات و فناوری و مدیران آن حوزه و روئسای مراکز تحقیقاتی به همراه معاونین پژوهشی مراکز تحقیقات روز سه شنبه مورخ 02/12/1401 از ساعت 10 الی 13 در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

در ابتدا دکتر حسین کیوانی معاون تحقیقات و فناوری و مدیران زیرمجموعه گزارشی از عملکرد حوزه پژوهش ارائه دادند.

دکتر کیوانی با بیان خط مشی معاونت تحقیقات و فناوری، تاکید کردند نتایج سرمایه گذاری و کار در حوزه تحقیقات و فناوری در درازمدت حاصل می شود، در نتیجه باید از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز تحقیقاتی به طور بهینه استفاده و دستاوردهای آنها به صورت محصولات کاربردی ارائه شود.

در ادامه روئسای مراکز تحقیقاتی به بررسی چالشها و موانع پیش روی حوزه پژوهشی و بیان نظرات و راهکارهای موجود پرداختند.

در پایان نیز دکتر هنردوست مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه با جمع بندی موارد مطرح شده، عنوان کردند که منتظر پیشنهادات سازنده مراکز تحقیقات در جهت نیل به اهداف پژوهشی می باشند و همچنین از بازدید دوره ای مراکز تحقیقاتی در راستای تعامل سازنده با آنها در سال آتی خبر داد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا
  • News code : 11869
کپی لینک کوتاه:
key words
سروش دهقان
خبرنگار

سروش دهقان

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings