• 1402/12/21 - 08:04
  • - تعداد بازدید: 144
  • - تعداد بازدید کنندگان: 139
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
پذیرش هیات علمی پژوهشی تعهداتی

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1402 هیات علمی پژوهشی تعهداتی می پذیرد

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در سال 1402 هیات علمی پژوهشی تعهداتی می پذیرد

330011.mp3 مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1402 هیات علمی پژوهشی تعهداتی می پذیرد

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در سال 1402  هیات علمی پژوهشی تعهداتی می پذیرد .متقاضیان درخواست خود را به همراه رزومه  حداکثر تا تاریخ 1402/12/28 به پست الکترونیکی گروه آموزش پزشکی به آدرس med@iums.ac.ir با عنوان "ثبت نام هیات علمی پژوهشی تعهداتی" ارسال نمایند.

 

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,[ اخبار معاونت ]
  • کد خبر : 330011
:
کلیدواژه ها
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Template settings