• 1401/12/08 - 13:15
  • - تعداد بازدید: 65
  • - تعداد بازدید کنندگان: 55
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می کند

برگزاری کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران ..

12113.mp3 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می کند
  • Newsgroup : گروه های محتوا
  • News code : 12113
کپی لینک کوتاه:
key words
سروش دهقان
خبرنگار

سروش دهقان

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings