سالن طبقه 8 کتابخانه مرکزی 

ظرفیت 100 نفر 

مجهز به سیستم سمعی و بصری، 4 مانیتور جهت نمایش، 1 پرده ویدئو پروژکتور، مجهز به wifi 

 

Template settings