معرفی مدیریت توسعه فناوری سلامت

 

بررسی نقش و کارکرد دانشگاه در توسعه اقتصادی جوامع مختلف،‌ نشان‌دهنده بروز تحولات شگرفی است که جهان را با رویکرد جدیدی از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش روبرو ساخت. امروزه جریان توسعه جوامع در حقیقت فرایندی است که طی آن مقوله پژوهش در دو حوزه مشترک تولید (صنعت) و مبادله (اقتصاد) فعال است. طبق این تعریف نقش و جایگاه مراکز علمی دانشگاهی بعنوان تامین کننده منابع انسانی و هدایت‌کننده جریان فناوری حائز اهمیت است.

 

دانش، مادامی که در حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی مطرح شود از چشم‌اندازی نامشخص و با ریسک بالای سرمایه‌گذاری همراه است، اما زمانی که کاربردی شده و در حوزه فناوری و صنعت بصورت کالا و خدمات تجلی یابد، قابلیت ثروت آفرینی و ارزش‌گذاری اقتصادی پیدا می‌کند. به بیان دیگر صنعت همان بستر واقعی ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است. بر همین اساس گروه توسعه فناوری سلامت دانشگاه بعنوان مدیریت مستقل در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه راه‌اندازی شد.


  همزمان با شروع کار این مدیریت، انتقال فناوری بین دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت و برنامه های متنوعی در این حوزه به اجرا گذاشته شد.

 

این مدیریت شامل چهار گروه به شرح زیر میباشد:

 

مرکز رشد و نوآوری

گروه ارتباط با صنعت

گروه اختراعات

گروه ترجمان دانش

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings