پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی

Institute of Immunology & Infectious disease

مرکز تحقیقات ایمونولوژی

Immunology Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)،ساختمان شماره ۳، طبقه سوم 

تلفن۶۴۳۵۲۶۵۹ :

پست الکترونیک  imresearch.centeriums.ac.ir

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال

Pediatric Infectious Diseases Research Center 

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)،ساختمان شماره ۳، طبقه سوم 

تلفن: ۶۴۳۵۲۱۳۶ 

پست الکترونیکcpidir@gmail.com

مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی

Anti-microbial Resistance Research Center

آدرسخیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)،ساختمان شماره ۳، طبقه سوم 

تلفن: ۶۴۳۵۲۳۹۷ 

پست الکترونیک: arrc.iums@yahoo.com

پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

Institute of Endocrinology & Metabolism

 

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

 Endocrinology and Metabolism Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین، خیابان ولدی، کوچه فیروزگر، جنب اورژانس بیمارستان فیروزگر، طبقه سوم

تلفن: 86036062

پست الکترونیکiemiums.ac.ir:

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

Research center for prevention of cardiovascular disease

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر، طبقه چهارم

تلفن: ۸۶۰۳۶۰۶۴

پست الکترونیک: rcpcd@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان 

 Grow and Development of children Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر، طبقه چهارم

تلفن: ۸۶۰۳۶۰۶۴

پست الکترونیکgdcrc@iums.ac.ir

پژوهشکده  سلامت حواس پنج گانه

Institute of Five Senses

 

مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن

ENT and Head & Neck Research Center

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: ۶۶۵۵۲۸۲۸

پست الکترونیک5senses.iranuniversity@gmail.com

 

مرکز تحقیقات چشم

  Eye Research Center

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: ۶۶۵۵۸۸۱۱

پست الکترونیک: Iraneyeresaerch@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات قاعده جمجمه

Skull Base Research Center 

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، طبقه دوم

تلفن: ۶۶۵۰۴۲۹۴

پست الکترونیک: sbresearchcenter@gmail.com

پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی

Psychosocial Health Research Institute

 
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
Preventive Medicine and Public Health Research Center 
آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 
تلفن: ۸۶۷۰۳۴۶۱
پست الکترونیک: pmph iums.ac.ir 

مرکز تحقیقات بهداشت روان
Mental Health Research Center
آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، پلاک ۲، انستیتو روانپزشکی تهران، طبقه اول
تلفن: ۶۶۵۰۶۸۶۲

پست الکترونیک: mhrc@iums.ac.ir

مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتار پرخطر
Addicition & Highrisk Behaviors Research Center
آدرس: کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، قبل از کمربندی آزادگان، فرعی جنب پمپ بنزین، پشت پارکینگ شهید تندگویان
تلفن: ۴۴۵۰۳۳۹۵

پست الکترونیک: recarb@iums.ac.ir

پژوهشکده  مدیریت سلامت
Health Management Research Institute 
 

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی 
Hospital Management Research Center
آدرس: خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید والی نژاد، بیمارستان هاشمی نژاد
تلفن: ۸۸۱۱۶۳۰

پست الکترونیک: info@hmrc.ir

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت 
Health Management and Economics Research Center
آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، پلاک ۶، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تلفن: ۸۸۶۷۱۶۱۵
پست الکترونیک  hmeiums.ac.ir

مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس 
 Emergency Management Research Center
آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)،بخش اورژانس
تلفن: ۶۶۵۳۹۸۶۰

پست الکترونیک: emmrc@iums.ac.ir


مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

Nursing and midwifery Care Research Center 

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیا

تلفن: ۸۸۶۷۱۶۱۳

پست الکترونیک nmcrciums.ac.ir

Template settings