لیست اخبار صفحه :1
تعامل در راستای ارتباط موثرصنعت و دانشگاه در حوزه زیست فناوری
جلسه تقسیم کار ملی زیست فناوری

تعامل در راستای ارتباط موثرصنعت و دانشگاه در حوزه زیست فناوری

در ابتا دکتر موسوی زاده عضو عضو ستاد زیست ناوری ریاست جمهوری توضیحاتی در مورد فعالیت های زیست فناوری و طرح تقسیم کار ملی ارائه دادندو سه مورد ماموریت ابلاغ شده به دانشگاه را که به شرح زیر میباشد در ابتدای جلسه عنوان شد.

جلسه شورای پژوهشی رنک چهارم سال 1401

جلسه شورای پژوهشی رنک چهارم سال 1401

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: جلسه شورای پژوهشی رنک چهارم سال جاری روز سه شنبه مورخ 09/12/1401 با حضور دکتر حسین کیوانی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر شتی مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات و معاونین پژوهشی مراکز و دانشکده ها بصورت حضوری برگزار گردید.

برگزاری رویداد چهار روزه مدرسه زمستانه نانو در علوم پایه (روز دوم)

برگزاری رویداد چهار روزه مدرسه زمستانه نانو در علوم پایه (روز دوم)

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: دومین روز دوره با عنوان " بررسی اثرات نانوذرات بر ویروس ها " روز یکشنبه مورخ 7 اسفند ماه 1401 از ساعت 8 صبح الی 12 در مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهای عفونی دانشگاه ایران با تدریس دکتر احمد توکلی برگزار گردید.

Template settings